ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε τις διαστάσεις των φορτηγών ώστε να υπολογίσετε το ύψος σε περίπτωση καλωδίων ή το πλάτος και το μήκος για το πλάτος της αυλόπορτας σας.

Μήκος: 2 ,50 μ.
Πλάτος: 1,50 μ.
Ύψος: 1,50 μ.

Μήκος: 5,20 μ.
Πλάτος: 1,80 μ.

Ύψος: 2,10 μ.

Ύψος (με ανατροπή): 4,00 μ.
Ύψος (με πλάγια ανα.) :2,50 μ.

Μήκος: 6,50 μ.
Πλάτος : 2,70 μ.

Ύψος: 2,50 μ.

Ύψος (με ανατροπή): 6,00 μ.
Ύψος (με πλάγια ανα.)- μ.

Μήκος: 9,00 μ.
Πλάτος: 2,80 μ.

Ύψος: 3,30 μ.

Ύψος (με ανατροπή) :12,00 μ.
Ύψος (με πλάγια ανα.)- μ.